Karencja w spłacie raty kredytu – jak zawiesić spłatę kredytu?

Problemy finansowe są szczególnie uciążliwe podczas posiadania zaciągniętego zobowiązania, na przykład w postaci kredytu hipotecznego. Niezapłacenie rat wiąże się z pogorszeniem swojej sytuacji, a narastające zaległości przyczyniają się do jeszcze większego stresu. Można tego uniknąć, jeśli zareaguje się odpowiednio wcześnie. Banki dają możliwość dojścia do porozumienia, które również dla nich jest korzystne. Z jakich opcji skorzystać może kredytobiorca?

Karencja – czyli zapłać mniej

Bank daje możliwość zawieszenia konieczności spłaty części kapitałowej na określony czas, w którym płacić się będzie jednak część odsetkową. To bardzo dobre i korzystne rozwiązanie, ale dopiero dla tych kredytobiorców, którzy spłacili już dużą część zobowiązania. Dzieje się tak dlatego, że tuż po wzięciu kredytu, zdecydowanie większy procent raty składa się z odsetek, natomiast z czasem w kwocie, którą każdego miesiąca należy przelać do banku, część kapitałowa stanowi większy procent niż część procentowa. Choć to rozwiązanie korzystne, to jednak wymaga dodatkowych opłat ze strony kredytobiorcy względem banku, na przykład koszty administracyjne związane ze sporządzeniem aneksu do umowy.

Wakacje kredytowe – kiedy sytuacja finansowa jest naprawdę trudna

Brak możliwości uregulowania całej kwoty miesięcznej raty można rozwiązać poprzez skorzystanie z możliwości wakacji kredytowych. O ile w przypadku karencji konieczne było zapłacenie w terminie części odsetkowej, tak podczas wakacji od kredytu nie płaci się nic przez ustalony z bankiem czasu. Dzięki temu można w sposób znaczący uporządkować swoje finanse i podreperować budżet, bez ryzykowania, że popadnie się w długi. W zależności od banku wakacje od kredytu przyznawane są na określoną liczbę miesięcy w każdym roku przez cały okres kredytowania, na przykład przy kredycie hipotecznym na 30 lat będzie to 1 miesiąc w każdym roku lub też na określoną liczbę miesięcy w całym okresie kredytowania, na przykład 24 miesiące ciągiem.

Reply